خدمات مالی و حسابداری


خدمات مالی و حسابداری ، خدمات مالی در واقع سرویسی است که یک شرکت حسابدرای یا حسابرسی که می تواند عضو جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه باشد، در اختیار شخصیت های حقیقی یا حقوقی مشمول قانون کار، قانون مالیات های مستقیم، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی و قانون مقررات و صادرات و واردات، قرار دهد و ان ها را نسبت به تکالیفی که قانون برایشان معین کرده، پاسخگو کند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی یا نیمه دولتی و حتی دولتی که مشمول مالیات و قانون کار هستند، نسبت به تکالیفی که قانون مشخص کرده، مسؤل بوده و باید پاسخگوی مقررات در برابر عملکرد سالانه خود باشند. تکالیف از پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات پرسنل گرفته تا پرداخت مالیات گزارش معاملات فصلی و ارزش افزوده و تنظیم صورت های مالی و تحریر دفاتر قانون براساس آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی را شامل می شود.

 

خدمات مالی و حسابداری


_ انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی، شرکت های بازرگانی، شرکت های پیمانکاری، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها
_ استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف برحسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
_ نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسنادحسابداری
_ ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
_ تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه
_ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
_ بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
_ ثبت اسناد و مدارک حسابداری به صورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد حسابداری
_ تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورت های مالی
_ نظارت و کنترل حساب ها به صورت مداوم

 

نتیجه گیری :


خدمات مالی در واقع سرویسی است که یک شرکت حسابداری یا حسابرسی که می تواند عضو جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه باشد و خدمات فراوانی را ارائه می دهد.