انواع حسابداری

انواع حسابداری ، یکی از زیر مجموعه های رشته علوم انسانی، حسابداری است که از آن با عنوان زبان تجارت نام می برند. علم حسابداری به افراد کمک می کند تا اطلاعات لازم را در مورد واحدهای اقتصادی خود به دست آورند. صاحبان کسب و کارهای مختلف با استفاده از علم حسابداری اطلاعات دقیقی از میزان هزینه، درآمد، موجودی و ... کسب می کنند.

در واقع در حسابداری اطلاعات مربوط به معاملات مالی ثبت، طبقه بندی و جمع بندی می شود. این اطلاعات در اختیار افراد ذی نفع قرار می گیرند.

هدف از رشته حسابداری :


علم حسابداری با جمع آوری و ثبت اطلاعات مالی شرکت ها و سازمان ها به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا تصمیمات اقتصادی درستی را بگیرند.

حسابدار کیست؟


فردی است که تمام محاسبات مربوط به حسابداری را انجام می دهد. امروزه اهمیت شغل حسابداری باعث شده تا افراد به صورت تخصصی در این زمینه آموزش ببینند. حسابدار اطلاعات مربوط به معاملات اقتصادی را ثبت می کند و بعد از تهیه گزارش، به مدیر ارائه می دهد.


انواع حسابداری :


- حسابداری تولیدی :


در این نوع حسابداری، قیمت تمام شده کالا محاسبه می گردد و تلاش می کند تا این مبلغ را به شرکت بازگرداند و علاوه بر آن، سود بیشتری را برای شرکت و سهامداران به دست آورد.


- حسابداری خدماتی :


شرکت های خدماتی نقش مهمی را در چرخه اقتصادی ایفا می کنند. این شرکت ها کالایی تولید نمی کنند تا در مقابل آن هزینه دریافت کنند، بلکه به مشتریان خود خدمات مختلفی ارائه می کنند که در قبال این خدمات هزینه هایی دریافت می کنند. حسابداری خدماتی، هزینه خدمات ارائه شده را محاسبه می کند.


- حسابداری بازرگانی :


این نوع حسابداری کمک می کند تا مقدار سود و زیان در معاملات مالی مختلف مشخص شود.


- حسابداری پیمانکاری :


در سراسر دنیا، ساخت و سازهای بزرگ از طریق مزایده های دولتی به شرکت ها واگذار می شود. بین دولت و شرکت مورد نظر قرارداد پیمانکاری امضا می شود و هر دو طرف موظفند تا قوانین موجود در قرارداد را رعایت کنند. در انتها تسویه حساب انجام دهند. در این موارد از حسابداری پیمانکاری استفاده می شود.


- حسابداری مالی :


در این نوع حسابداری، اطلاعات اقتصادی شرکت ها ثبت و محاسبه می شود.


-حسابداری مدیریت :


کلیه اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد و این اطلاعات برای بهبود و پیشرفت عملکرد شرکت استفاده می شوند.


- حسابداری مالیاتی :


تمرکز حسابداری مالیاتی بر روی مالیات و امور مربوط به آن است. هدف از آن اطلاع از وجوه نقدی است که وارد سازمان می شود یا از آن خارج می گردد.


- حسابداری هزینه :


در این نوع حسابداری اطلاعات مربوط به هزینه ها، ثبت و گزارش می شود.