انواع حسابداری

انواع حسابداری ، یکی از زیر مجموعه های رشته علوم انسانی، حسابداری است که از آن با عنوان زبان تجارت نام می برند. علم حسابداری به افراد کمک می کند تا اطلاعات لازم را در مورد واحدهای اقتصادی خود به دست آورند. صاحبان کسب و کارهای مختلف با استفاده از علم حسابداری اطلاعات دقیقی از میزان هزینه، درآمد، موجودی و ... کسب می کنند.

بیشتر بخوانید انواع حسابداری

انواع حسابداری چیست ؟

انواع حسابداری چیست ؟ ، حسابداری یک علم از زیرشاخه‌های علم مهندسی است که مرتبط با اطلاعات مالی یک کسب ‌و کار است .

بیشتر بخوانید انواع حسابداری چیست ؟

تعریف و دلایل ترکیب های تجاری

تعریف و دلایل ترکیب های تجاری ، در استاندارد حسابداری شماره 19 ایران، با عنوان " ترتکیب های تجاری " چنین تعریف شده است : " تجمیع واحد ها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی است که بر اثر کسب کنترل خالص دارایی ها و عملیات واحد دیگر پدید می آید.

در ادامه خواهید خواند تعریف و دلایل ترکیب های تجاری

حسابداری ترکیب تجاری

حسابداری ترکیب تجاری ، ابتدا با مفهوم ترکیب تجاری آشنا می شویم که عبارت است از ترکیب دو یا چند واحد اقتصادی مستقل که زیر نظر یک شخصیت ( حسابدار) قرار می گیرد.

در ادامه خواهید خواند حسابداری ترکیب تجاری

تعریف حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی ، حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.

در ادامه خواهید خواند تعریف حسابداری دولتی